top of page

Intake

 

Om een beeld te krijgen van uw kind en de hulpvraag stuur ik u een intakeformulier toe. Dit formulier is de basis voor het intakegesprek. 

In dit gesprek wordt de hulpvraag omgezet naar haalbare doelen en als de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt zal ik u doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

 

 

Vervolgtraject

Na de intake volgt een gesprek met uw kind waarin ik de hulpvraag van het kind helder wil zien te krijgen. De hulpvraag van het kind staat voorop.

Daarna volgen de sessies met uw kind om samen tot nieuwe vaardigheden te komen om het probleem op te lossen. Meestal zijn 3 tot 5 sessies voldoende. Ik zal u op de hoogte houden van de ervaringen en voortgang van uw kind. Er zal een afsluitend gesprek plaatsvinden aan het eind van het coachingstraject. 
 

WERKWIJZE

bottom of page