top of page

Methoden

Ik maak gebruik van diverse methoden en technieken zoals spel, metaforen, tekenen, schilderen, rollenspel, handpoppen e.d.

Aangezien alle kinderen anders zijn zoek ik een methode die bij het kind past. Belangrijk is dat het kind hierdoor ontdekt wat de oplossing voor het probleem is. Het zelf oplossen van problemen geeft het kind een beter zelfbeeld, controle over het probleem en de mogelijkheid probleemoplossend te denken in de toekomst. De hierna genoemde methoden zijn voorbeelden van krachtige tools om samen met een kind tot nieuwe vaardigheden te komen.

Matrixmethode

Uw kind krijgt dagelijks heel veel informatie binnen en soms kan het kind deze informatie niet voldoende ordenen om later weer op te kunnen roepen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan als faalangst, minder zelfvertrouwen, slaapstoornissen, angst, gedragsproblemen e.d. De Matrixmethode gaat naar het informatiesysteem van het kind om te kijken waar het probleem ontstaat. Het kind kan bijvoorbeeld een tekening maken van wat er allemaal in het hoofd is opgeslagen en wat overbodig is opruimen of structureren waardoor ruimte en rust ontstaat en de bruikbare informatie beter bereikbaar en oproepbaar is. Ook kunnen nare gevoelens worden vervangen door positieve emoties.

Kids'Skills

 

Deze methode gaat ervan uit dat praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. De vijftien eenvoudige stappen waaruit de methode van Kids'Skills bestaat maken duidelijk hoe je problemen in vaardigheden kunt omzetten. 

bottom of page