top of page

Eerste (kennismakings-)gesprek is gratis 

€ 50,- intakegesprek (45 - 60 minuten) 

€ 65,- per consult individuele coaching (ca. 1 uur)

€ 50,- Eind/evaluatie gesprek met ouders 

€ 50,- Observatie op school, schriftelijke rapportage 

 

De betalingswijze is contant na afloop van iedere sessie. 

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. 
 

Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

TARIEVEN

bottom of page