top of page

Kindercoachpraktijk De Vlieger is opgericht door Marion Grootveld en gevestigd in Haarlem 
 

Regels afspraken

In Kindercoachpraktijk De Vlieger wordt gewerkt volgens afspraak. Daarom wordt u gevraagd op tijd aanwezig te zijn

 

Annulering

Annulering van een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te geschieden, anders wordt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefonisch.

Tarieven

U kunt de tarieven vinden op het tabblad "tarieven". Het is verstandig u voortijdig van de tarieven op de hoogte te stellen.

 

Vertrouwelijkheid

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

 

Verslag

Op verzoek van het kind of de ouder(s)/verzorger(s) kan er een schriftelijk verslag ten behoeve van derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

bottom of page